Услуги

  1. Преферециални цени за количества.
  2. Превоз – заплаща се само горивото.
  3. Индивидуални поръчки.
  4. Пост терминал.
  5. Продажби на лизинг.
  6. Професионални консултации на място.