Услуги

  1. Преферециални цени за количества.
  2. Превоз – заплаща се само горивото
  1. Пост терминал.
  2. Продажби на лизинг.
  3. Професионални консултации на място.